Kamelen

Uniek is deze rapportage van metingen bij kamelen. Dit laat zien dat de CURO voor vele dieren geschikt is. Dit keer een meting van een gezond dier.